Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Εκτύπωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΩΝ (1.505 Kgr), ΗΤΟΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΙΑΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΩΝ (25 Kgr) ΕΚΑΣΤΗ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ (35) ΦΙΑΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΚΙΛΩΝ (13 Kgr) ΕΚΑΣΤΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΦΙΑΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΚΑ ΚΙΛΩΝ (10 Kgr) ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΜΜΟΥΔΕΣ» ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ – ΜΑΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ