Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ "ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ "ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτύπωση

Απόφαση επιβολής προστίμου στη μονάδα επεξεργασίας πράσινης ελιάς, με την επωνυμία «ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», που βρίσκεται
στην ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ λόγω παράβασης των από 17-4-2015 εγκεκριμένων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ