Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»

Εκτύπωση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 109/2016 ΑΔΕΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ14.908/05/700/18.02.2016 ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΙΑΛΟΓΗ-
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Α.Σ.
ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΗΤΟΙ ΕΩΣ 18.03.2021

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ