Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧ/ΣΜΟΥ ΣΤΗ "ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧ/ΣΜΟΥ ΣΤΗ "ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΜΕ ΤΟΝ δ.τ. “DELTA
SPAR”, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ