Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Εκτύπωση


Απόφαση επιβολής προστίμου στον Αθανάσιο Αγγελόπουλο που λειτουργεί μηχανουργείο το οποίο είναι εγκατεστημένο στον Λιμένα (Θάσος) του Δήμου Θάσου

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ