ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΚΑΓΚΑΣΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ", Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 05.09.2024

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ