Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Εκτύπωση

Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης www.NotifyBusiness.gov.gr (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016)

Οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:
 Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών
 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 Αυτόματοι πωλητές
 Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
 Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
 Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές
 Κολυμβητικές Δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα
 Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Ο συγκεκριμένος οδηγός αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία της γνωστοποίησης για τις ανωτέρω κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος NotifyBusiness.
Εφόσον για τη νόμιμη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας απαιτείται η λήψη λοιπών εγκρίσεων, πιστοποιητικών ή κάθε άλλου είδους διατύπωσης, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ