Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης

Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης

Εκτύπωση

Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ