Προγραμματισμός εξετάσεων υ̟ποψηφίων περιόδου του 2011

Εκτύπωση
Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών & εμπορευμάτων Δ' περιόδου του 2011.
Προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις της Δ' Περιόδου 2011 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.