Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 13/01/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 13/01/2014

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 ή PM10) που μετρήθηκαν στο σταθμό Καβάλας (Διοικητήριο) ήταν:

 Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, Μέση 24ωρη τιμή συγκέντρωσης PM10 30,9 μg/m3.

Μικρότερη από την οριακή τιμή των 50 μg/m3, ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/30-03-2011.

 Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014, Μέση 24ωρη τιμή συγκέντρωσης PM10 61,1 μg/m3.

 

Τη Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014, Μέση 24ωρη τιμή συγκέντρωσης PM10 39,0 μg/m3.

Μικρότερη από την οριακή τιμή των 50 μg/m3.

 Υψηλότερες ωριαίες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων εμφανίζονται κυρίως τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ αριθμ. οικ.70601(ΦΕΚ 3272/Β/23.12.2013) και με τα μέχρι τώρα στοιχεία συστήνεται σε ενήλικες με αναπνευστικά προβλήματα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους και κυρίως τις βραδινές ώρες.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση των τιμών συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων προκειμένου να ενημερώνει τους πολίτες για τυχόν αύξηση των συγκεντρώσεων.