Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων

Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων

Εκτύπωση

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ σχετικά με την υποβολή αιτήματος, για την παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, σε συνέχεια της Α.Π.183745/26-06-2013 εγκυκλίου (αυτοδίκαιη παράταση). Περισσότερα...

Εγκύκλιος