Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Συστάσεις για ρύθμιση & συντήρηση Λέβητα, Καυστήρα, Καπνοδόχου

Συστάσεις για ρύθμιση & συντήρηση Λέβητα, Καυστήρα, Καπνοδόχου

Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας μας, μας στοιχίζει αρκετά σε χρήμα, γκρίνιες, σκοτούρες και βέβαια σε ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, και προκειμένου να συμμετέχουμε αποφασιστικά στην κοινή προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης φροντίζουμε για τα παρακάτω.

Περισσότερα: