Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών και του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών,προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών -Επικοινωνιών και του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ