Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Γραφείο Κίνησης

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Γραφείο Κίνησης

Τηλέφωνο: 2513-503334, 2513-503331