Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τηλέφωνο: 2513-503322, 2513-503321
Fax: 2513-503377