Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Τηλέφωνο: 2513-503312, 2513-503315, 2513-503319, 2513-503320, 2513-503336, 2513-503338