Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Συντήρηση, επισκευές οδικού δικτύου

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Συντήρηση, επισκευές οδικού δικτύου

Τηλέφωνο: 2513-503312