Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου & φωτεινοί σηματοδότες

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου & φωτεινοί σηματοδότες

Τηλέφωνο: 2513-503331