Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα επιμελητών

Τμήμα επιμελητών

Τηλέφωνο: 2513-503299