Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού και παροχή εργασίας για απεγκατάσταση παλαιού και εγκατάσταση νέου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού και παροχή εργασίας για απεγκατάσταση παλαιού και εγκατάσταση νέου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμούς πρωτοκόλλου 03/2741/31-7-2019, με αριθμό ΑΔΑ: 6Χ5Π7ΛΒ-ΤΘ7 (για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος INVERTER με απόδοση ψύξη 9.000 BTU, με εγγύηση προμηθευτή 3 χρόνια για τα ηλεκτρολογικά και 5 χρόνια για το συμπιεστή. Η συσκευή να έχει παραχθεί από εταιρεία που διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας. Στην προμήθεια να συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργασίας απεγκατάστασης παλαιού και εγκατάστασης νέου) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά,  μέχρι 800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και Κ.Α.Ε. 3072.1712.0001 οικ. έτους 2019.

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά θα υποβληθεί...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.