Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Άδειες Αγροτικών ΦΙΧ - Άδειες Μελισσοκομικών ΦΙΧ

Άδειες Αγροτικών ΦΙΧ - Άδειες Μελισσοκομικών ΦΙΧ

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τηλέφωνο: 2513-503465, 2513-503462