Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Αμπελουργία - Οινοποιΐα - Ελαιοκομία

Αμπελουργία - Οινοποιΐα - Ελαιοκομία

Τηλέφωνο: 2513-503463