Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Αγροτικός εξηλεκτρισμός γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Χορήγηση έγκρισης για κατασκευή αγροτικών αποθηκών από 15 έως 100 τετραγωνικά μέτρα

Αγροτικός εξηλεκτρισμός γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Χορήγηση έγκρισης για κατασκευή αγροτικών αποθηκών από 15 έως 100 τετραγωνικά μέτρα

Τηλέφωνο: 2513-503637