Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Μέτρα μείωσης του κόστους των οικοδομικών αδειών (Ν.2520/97)

Μέτρα μείωσης του κόστους των οικοδομικών αδειών (Ν.2520/97)

Τηλέφωνο: 2513-503410, 2513-503433