Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Βεβαιώσεις του Ν.2520/97 (Για την ιδιότητα του κατα κύριο επάγγελμα αγρότη)

Βεβαιώσεις του Ν.2520/97 (Για την ιδιότητα του κατα κύριο επάγγελμα αγρότη)

Τηλέφωνο: 2513-503410, 2513-503433, 2513-503456