Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Επιδότηση επιτοκίου αγοράς γής - Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίων

Επιδότηση επιτοκίου αγοράς γής - Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίων

Τηλέφωνο: 2513-503410, 2513-503433