Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογική Γεωργία) - Σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών & μελετών πρασίνων ΜΠΕ - Μετρήσεις παροχών σύνθεσης νερού κρατικών γεωτρήσεων & επιφανειακών νερών 2513-503467
2 Οργανώσεις και ομάδες παραγωγών - Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων - Δενδροκομία - Ανθοκομία - κηπευτικά 2513-503434
3 Δωρεάν διανομή τροφίμων παρέμβασης - Μελισσοκομία - Σηροτροφία 2513-503457, 2513-503458
4 Αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων - Προγράμματα κτηνοτροφίας (Βιολογική Κτηνοτροφία) - Εποπτεία κυκλοφορόντων ζωοτροφών 2513-503457
5 Έλεγχος και θεώρηση συμβάσεων ενεργειακών φυτών - Πρόγραμμα δράσης 3.1 - Εφοδιασμός μικρών νησιών Αιγ. Πελάγους (Θάσος) με ζωοτροφές - Άδειες παρέκκλισης βιολογικής γεωργίας 2513-503458
6 Τεχνικός έλεγχος - Απογραφή και έκδοση αδειών κυκλοφορίας όλων των γεωργικών μηχανημάτων - Έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων 2513-503412
7 Τήρηση - Επικαιροποίηση αμπελουργικού, ελαιοκομικού μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων στους αμπελοκαλλιεργητές - Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοκαλλιεργητών (Οινοκαλλιεργητών) - Δηλώσεις παραγωγής οινοποιείων - Έκδοση βεβαιώσεων της επιτροπής Π.Ε.ΧΩ.Π. 2513-503456
8 Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής 2513-503420
9 Τμήμα υγείας ζώων - Πρόγραμμα μελιταίου αιγοπροβάτων - Κ.Α.Φ.Ε. - Εξαγωγές ζώντων ζώων - TRACES - Εξυπηρέτηση αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου & Ελευθερούπολης 2513-503415
10 Δημόσια υγεία 2513-503403
11 Αδειοδοτήσεις ιχθυοκαλλιεργειών & μυδοκαλιεργειών - Πρόγραμμα ΕΠΕΚ - Έλεγχος μυδοκαλλιεργειών (Μικροβιακός, βιοτοξίνες) - Δειγματοληψίες μυδιών 2513503403
12 Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε. - Εγγραφές στα μητρώα εισόδου - εξόδου των ζώων 2513-503438
13 Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας 2513-503418
14 Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες 2513-503418, 2513-503419
15 Προϊστάμενος Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού 2513-503582
16 Εποικιστικά θέματα 2513-503582, 2513-503570, 2513-503641
17 Επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών 2513-503570, 2513-503641, 2513-503585
18 Επιτροπή άρθου 22 του Ν.674/77 (Αφορά κυρωμένους αναδασμούς) 2513-503570, 2513-503641, 2513-503587
19 Βεβαιώσεις τιμήματος 2513-503570, 2513-503641
20 Πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία ( Τοπογραφικά διαγράμματα - Διαγράμματα μεταβολών κλπ.) 2513-503577

Σελίδα 2 από 3