Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤHΝ «Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤHΝ «Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤHΝ «Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥς 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50.330, 49.980, 50.180, 50.200 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 05.11.2023

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ