Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”

Εκτύπωση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥς ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 47,48256 Μ3 ΚΑΙ 48,02813 Μ3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 30.12.2023

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ