Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | N.4512/2018 (Πολυνομοσχέδιο) Άρθρα που αφορούν την Δ/νση Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας)

N.4512/2018 (Πολυνομοσχέδιο) Άρθρα που αφορούν την Δ/νση Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας)

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 τ.Α΄/17.01.2018), γνωστός και ως πολυνομοσχέδιο.

Το τμήμα Β΄ του νόμου περιέχει ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εξ αυτών:

  • Στο μέρος Δ, κεφ. Α-Ε, άρθρα 127-157 εισάγεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων
  • Στο μέρος Δ, κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Α, άρθρο 158 περιέχονται τροποποιήσεις σχετικά με την άδεια εγκατάστασης βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων
  • Στο μέρος Δ, κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Β, άρθρα 159-164 υπάρχουν ρυθμίσεις για θέματα Εφοδιαστικής
  • Στο μέρος Δ, κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Γ, άρθρο 165 εισάγονται ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
  • Στο μέρος Δ, κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Δ, άρθρο 166 περιέχονται τροποποιήσεις που αφορούν στο τμήμα του ν.3982/2011 περί επιχειρηματικών πάρκων
· Στο μέρος Δ, κεφ. ΣΤ, υποκεφ. Ε, άρθρο 167 περιλαμβάνονται τροποποιήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε
εδώ