Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4512/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.4512/2018)

Εκτύπωση

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4512/2018. Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 01.03.2018 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

ΟΣΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ.