Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών

Εκτύπωση

ΥΑ 16410 Φ.700.6
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ