Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | ΕΠΕΙΓΟΝ Τροποποιήσεις νομοθεσίας

ΕΠΕΙΓΟΝ Τροποποιήσεις νομοθεσίας

Εκτύπωση

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τ. A’/ 01.04.2019) που αφορούν την αδειοδότηση των Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής.

Ο Νόμος 4605/2019 περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν.3325/2005, του Ν.3982/2011, του Ν.4442/2016 του Ν.4549/2018, του Ν.4302/2014 και του Ν4647/1998

Ιδιαίτερως η τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν.3325/2005 με την προσθήκη της παραγράφου 4 [που γίνεται στο άρθρο 98 (σελ.1593 του Ν.4605/2019] μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις στο Ν. Καβάλας.

Για την σύνοψη των τροποποιήσεων πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο του Ν.4605/2019 πατήστε εδώ