Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήμα Επαγγέλματος

Τμήμα Επαγγέλματος

Τηλέφωνο: 2513-503551
Fax: 2513-503606