Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήμα Εμπορίου - Ανώνυμες Εταιρίες

Τμήμα Εμπορίου - Ανώνυμες Εταιρίες

Τηλέφωνο: 2513-503659