Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήμα Εμπορίου - Πρατήρια υγρών καυσίμων

Τμήμα Εμπορίου - Πρατήρια υγρών καυσίμων

Τηλέφωνο: 2513-503661