Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήμα Εμπορίου - Λαϊκές Αγορές

Τμήμα Εμπορίου - Λαϊκές Αγορές

Τηλέφωνο: 2513-503659