Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήμα Τουρισμού

Τμήμα Τουρισμού

Τηλέφωνο: 2513-503626
Fax: 2513-503606