Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Καβάλας - kek.kav@pamth.gov.gr

Προϊστάμενος Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Καβάλας - kek.kav@pamth.gov.gr

Τηλέφωνο: 2513-503442