Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Τμήματος Δια Βίου Μάθησης - Μεταφορά Μαθητών

Τμήματος Δια Βίου Μάθησης - Μεταφορά Μαθητών

Τηλέφωνο: 2513-503629
Fax: 2513-503606