Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο: 2513-503232, 2513-503233
Fax: 2513-503287