Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

Τηλέφωνο: 2513-503219