Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2513-503215
Fax: 2510-291610