Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Γραφείο Διευθυντή

Γραφείο Διευθυντή

Τηλέφωνο: 2513-503213