Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας - Μισθοδοσία

Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας - Μισθοδοσία

Τηλέφωνο: 2513-503628