Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

Τηλέφωνο: 2513-503236, 2513-503237