Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας - Αρχείο

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας - Αρχείο

Τηλέφωνο: 2513-503235