Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού | Τηλέφωνα | Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο: 2513-503233, 2513-503609