Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Απόκτηση, πιστοποιητικού επαγγελματικής επαρκείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, έτους 2014

Απόκτηση, πιστοποιητικού επαγγελματικής επαρκείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, έτους 2014

Εκτύπωση
Καθορισμός ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση, πιστοποιητικού επαγγελματικής
επαρκείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, έτους 2014. Περισσότερα...