Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Διενέργεια εξετάσεων πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έτους 2014

Διενέργεια εξετάσεων πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έτους 2014

Εκτύπωση
Απόκτηση πιστοποιητικού επαγγ/κής κατ/σης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έτους 2014. Περισσότερα...